Základní

škola

             
Úvodní strana >>> O nás >>> Předínská MATEŘINKA

 

BlueBoard.cz
  Předínská MATEŘINKA

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Cílem sdružení je podpora plnohodnotného  rozvoje předškolních dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Předín. Sdružení hájí a prosazuje jejich vzdělávání, výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a rozvíjí podmínky pro jejich následné uplatnění ve společenském životě.

K dosažení svých cílů sdružení vyvíjí následující činnosti :
- usiluje o vytváření pozitivní a inspirující spolupráce rodičů, zákonných zástupců předškolních dětí a zaměstnanců mateřské školy
- seznamuje zaměstnance mateřské školy s náměty, připomínkami ze strany rodičů a zákonných zástupců dětí
- přispívá mateřské škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními příspěvky svých členů ke zlepšení prostředí z externích zdrojů ( dary, dotace, sporzoring,..)
- podporuje rozvoj spolupráce s ostatními sdruženími při mateřských školách a s ostatními mateřskými školami
- zajišťuje spolupráci se školou - kulturní, sportovní a společenské akce

Členem sdružení mohou být rodiče, prarodiče, případně jiní zákonní zástupci předškolních dětí, zaměstnanci mateřské školy a další fyzické osoby, které chtějí podpořit naplňování cílů sdreužení.

Výbor sdruření :
- předseda : Jana Málková
- místopředseda : Martina Suchnová
- pokladník : Andrea Fojtíková, - zapisovatel : Jitka Velebová
- revizor sdružení : Miroslava Průšová

Na členské schůzi 7.6.2019 byl schválen členský příspěvek na školní rok 2019/2020 : 100,-Kč/dítě

 

Důležité odkazy

 

Ministerstvo školství

Krajský úřad Jihlava

Obecní úřad Předín

Jízdní řády

 

 

BlueBoard.cz

 

 

Copyright MŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  12. září 2019 13:02