Základní

škola

             
Úvodní strana >>> O nás >>> Jiné projekty

 

BlueBoard.cz
 

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, 

dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.
KAŽDÝ DEN

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Pravidelné čtení dítěti:

 Þuspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 vytváří pevné pouto mezi rodičem aÞ dítětem;
 podporuje psychický rozvojÞ dítěte;
 posiluje jehoÞ sebevědomí;
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dáváÞ svobodu ve vyjadřování;
 formuje čtecí a písemnéÞ návyky;
 učí samoÞstatnému myšlení - logickému a kritickému;
 rozvíjí představivost;Þ
 zlepšuje soustředění,Þ uklidňuje;
 trénuje paměť;Þ
 přináší všeobecnéÞ znalosti;
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnoutÞ úspěchů ve škole;
 učí děti hodnotám a rozlišováníÞ dobra od zla;
 rozvíjí smysl pro humor;Þ
 je výbornou zábavou;Þ
 zabraňuje vzniku závislosti naÞ televizi a počítači;
 je to únik od nudy, neúspěchů aÞ problémů;
 chrání dítě před hrozbou ze stranyÞ masové kultury;
 je prevencí patologickýchÞ jevů;
 formuje čtecí návyky a podporujeÞ získávání vědomostí po celý další život;
 je tou nejlepší investicí doÞ úspěšné budoucnosti dítěte.

Naše mateřská škola je členem Klubu školek, které čtou

 

MRKVIČKA
podpora ekologické výchovy do mateřských škol Kraje Vysočina

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem Mrkvičky je:
• dále vzdělávat v oblasti environmentální výchovy
• zprostředkovat setkávání pedagogů MŠ v kraji Vysočina
• inspirovat

 

MALÝ ZAHRADNÍK

Naše mateřská škola je zapojena od školního roku do projektu Malý zahradník.

Malý zahradník je vzdělávací program AGRO CS a.s., který je určený mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou výchovu, a dále na ty mateřské školy, které mají o tato témata zájem. Malý zahradník oslovuje především děti staršího předškolního věku, dle uvážení a zvyklostí jednotlivých mateřských škol ale lze vybrat témata vhodná i pro mladší předškoláky.

 Hlavním garantem projektu je firma AGRO CS a.s. Česká Skalice, na jednotlivých projektech se podílejí i partnerské firmy. V současnosti jsou jimi firma SEMO a.s. a Plastia s.r.o.

 Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.

 

 

 

 

Důležité odkazy

 

Ministerstvo školství

Krajský úřad Jihlava

Obecní úřad Předín

Jízdní řády

 

 

BlueBoard.cz

 

 

Copyright MŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  12. září 2019 12:58