Základní

škola

             
 

 

 

 

 Základní škola a Mateřská škola Předín

675 27 Předín 139

 

  ZÁPIS DO MŠ PŘEDÍN 

na školní rok 2018/2019

 

Milí rodiče, zveme vás a vaše děti k zápisu

do naší mateřské školy,

který se koná

 ve čtvrtek 10.5.2018 od 15,30 do 17,00 hodin

 v budově mateřské školy

 

K zápisu přiveďte vaše dítě, které bude MŠ  navštěvovat

( narozené do 31.8.2016 )

Přineste jeho rodný list a váš občanský průkaz.

Přihlášky do MŠ, přihlášky ke stravování  a evidenční listy obdržíte při zápisu.

Na všechny vaše dotazy rádi odpovíme na telefonním čísle: 568 884 340

nebo na naší e.mailové adrese: ms.predin@seznam.cz

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Předín pro školní rok 2018/2019

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/ a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád)

K zápisu na školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

 

 

1.     Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy  podle § 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění

 

 

2.     Děti, které dovrší k 31.8.2018 tři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy. 

 

3.     Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy  k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

4.     Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

 

Upozornění:  Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

·   O človíčkovi

 

Poznáváme lidské tělo, povídáme si, co dokážeme,…

Poznáváme různá povolání, co potřebují k provozování svého povolání (stroje, nářadí, technika,…)…

Učíme děti chránit si své zdraví, soukromí,…

Poznáváme, kdo nás chrání – Policie, Hasiči, Lékaři

Seznamujeme děti s různými národy, pracujeme s mapou, globusem

Cestujeme různými dopravními prostředky – doprava

Učíme děti bezpečně se pohybovat u silnice.

 

·   Maminčiny pohádky

 

Maminky mají svátek, povídáme si o rodině, jejich členech

Poznáváme místo, kde bydlíme – vesnice x město

Seznamujeme se s naší republikou, českou vlajkou a hymnou,

hlavním městem, s osobou prezidenta,… ( 2.tř.MŠ)

 

 

·2.5.2018      navštíví naši MŠ logopedky ze SPC Březejc– logopedická garance

 

·4.5.2018      začíná předplavecký výcvik pro děti 2.třídy MŠ, potom každý pátek v měsíci. Děti, které se ho nezúčastní, mohou zůstat v 1.třídě MŠ

 

·10.5.2018    ZÁPIS DO MŠ – 15,30-17,00

 

·17.5.2018     Hora Mařenka na kolech – akce pro R+D, sraz v 15,30

        u Parkanice

 

·24.5.2018  pojedeme s dětmi do Zábavního parku ve Stříteži, dopravu i vstupné uhradíme z prostředků Předínské MATEŘINKY (dárek k MDD)

S sebou : sportovní oblečení, svačinu + pití

 

 

 

 

 

 

Copyright MŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  23. dubna 2018 09:41