Základní

škola

             
 

 

BlueBoard.cz
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Předín

vás zve k zápisu do mateřské školy,

který se koná ve čtvrtek 4.5.2017

od 15,30 do 17,00 hodin v budově mateřské školy.

Vezměte sebou : občanský průkaz, rodný list dítěte.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v Předíně na školní rok 2017/2018:

 

  • děti  k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy podle § 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění

  • děti, které dovrší k 31.8.2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy

  • ostatní děti s trvalým pobytem v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození do 31.8.2015( od nejstaršího k nejmladším ) až do naplnění kapacity mateřské školy podle údajů v rejstříku škol

  • ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Předín, Hory a spádové obci Štěměchy, seřazené podle data narození do 31.8.2015 od nejstarších k nejmladším až do naplnění kapacity mateřské školy podle údajů v rejstříku škol

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

 

Pokračujeme v povídání O čtyřech královstvích – tentokrát to bude  KRÁLOVSTVÍ SLUNCE A OHNĚ. Děti se dozví, kdo potřebuje světlo a teplo. Budeme pozorovat světlo a stín, rozvíjet fantazii – jaký by byl svět bez slunce. Budeme pozorovat a dělat pokusy. Seznámíme děti se sluneční energií. Dbáme na bezpečnost při experimentování s ohněm.

 

·        3.-12.4.2017         Celé Česko čte dětem – budou nám chodit předčítat školáci 4.a 5.ročníku naší základní školy. Budeme se učit šetrně zacházet s knížkami, ukládat je do knihovny, budeme číst na přání, prohlížet si ilustrace,…Zkusíme si vyrobit knížku. Můžete nám také přijít číst.

 

·        3.4.2017 navštíví předškoláky paní učitelka Pavla Vídenská, bude si s nimi povídat o škole a domluví se na návštěvách předškoláků v základní škole – příprava na zápis

 

·        4.4.2017 připraví žáci ZŠ pro předškoláky dopravní dopoledne na školním hřišti - BESIP

 

·        Oslavíme Velikonoce

 

·        13.4.2017 budou mít školáci velikonoční prázdniny. Kdo tento den nepřijde, prosím odhlaste se !

 

·        27.4.2017     pojedeme s dětmi do ZOO Jihlava na program Ptáčci zpěváčci v centru PodpoVRCH, vybíráme vstupné 60,-Kč, autobus uhradíme z Předínské MATEŘINKY. Odjezd v 7,30 hodin od mateřské školy, návrat na oběd. Sebou batůžek s pláštěnkou, svačinou a pitím.

Vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin

·        28.4.2017     začíná Předplavecký výuka předškoláků

 

·        Připomeneme si zvyk „pálení čarodějnic“-Filipojakubská noc, přečteme si knížku Malá čarodějnice

 

 

 

      

  

   

 

 

Důležité odkazy

 

Ministerstvo školství

Krajský úřad Jihlava

Obecní úřad Předín

Jízdní řády

 

 

BlueBoard.cz

 

 

Copyright MŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  27. dubna 2017 13:33